خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16463   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
تحلیلی بر آزمونهای کارشناسی ارشد حسابداری(زبان، حسابداری صنعتی و حسابرسی)   گردآوری و تألیفسنجش تکمیلی تير 1386 
تحلیلی بر آزمونهای کارشناسی ارشد حسابداری(ریاضیات و حسابداری مالی)   گردآوری و تألیفسنجش تکمیلی تير 1388 
ذیکشنری سه زبانه حسابداری (ترکی انگلیسی فارسی)   تالیف در دست چاپ
تحلیل ساختاری فرمان مالک اشتر در محض علامه جعفری   گردآوری و تألیف در دست چاپ
زنگینامه و کرامات سیذ احمد معراجی(ره)   تالیف مهر 1393 
مالی برای مدیران غیر مالی   تالیفجهاد دانشگاهی زنجان تير 1393 
حسابداری مالیاتی   تالیفدانشگاه زنجان مرداد 1390 
سیستم های حسابداری   تالیف مهر 1391 
زبان تخصصی حسابداری   تالیفسنجش تکمیلی مهر 1384 
اصول حسابداری2   تالیفدانشگاه ارومیه محمد ایمانی برندق،اکبر زواری و فرزاد غیور آبان 1389 
اصول حسابداری 1 
[   خلاصه کتاب] 
تالیفدانشگاه ارومیه محمد ایمانی برندق،اکبر زواری و حمزه دیدار مهر 1388   
دريافت:1845