خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17041   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

علایق پژوهشی

  1.  حسابداری اسلامی
  2. حسابداری مدیریت
  3. بودجه
  4. حسابرسی