خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16693   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

مدیریت

تحلیل گری بودجه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

مدیریت گروه حسابداری دانشگاه ارومیه(87-89)

کارشناس سرمایه گذاری در گروه بهمن

حسابرس در شرکتهای امین محاسب پارس، حسابرسی برق، نیکان حساب

مدیر فنی در شرکت حسابرسی آرمان اندیش آگاه

کارگزاری کشاورزی