خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26274   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
روزن‌داران بزرگ (ساختمان‌های گلخانه و باغبان‌ها در جهان کوچک اقیانوسی)   ترجمهعلوی یوهان هوهنگر سیه‌رود، جعفر شریفی، سیدخلیل فروزنده، مجید میرزایی‌عطاآبادی  1400 
تحول و اصول فیلوژنی   گردآوری و تألیفدانشگاه پیام نور محمد رضا کبریایی زاده و مجید میرزایی عطاآبادی مهر 1393