خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

شرکت در کارگاههای آموزشی

دوره آموزشی آب و هوای دیرینه  مدرسه تابستانی اوربینو ایتالیا (1385)

دوره آموزشی آماده سازی و نمونه سازی فسیل ها در موزه تاریخ طبیعی هایاشیبارا ژاپن (1387)

دوره آموزشی ارائه  و نگارش علمی انگلیسی، مرکز زبان آموزی دانشگاه هلسینکی فنلاند (1387)

دوره آموزشی تسلط و ویراستاری علمی انگلیسی، مرکز زبان آموزی دانشگاه هلسینکی فنلاند (1388)

همکاری و حضور در کارگاه های بین المللی دیرینه شناسی مهره داران، سازمان محیط زیست (1387-1388)

کارگاه آموزشی آشنایی با طرح های کسب و کار شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی ایده های خلاق، بنیاد نخبگان زنجان (1390)

کارگاه آموزشی حوضه های پیش بوم: بایگانی زمین ساخت و اقلیم، سازمان زمین  شناسی  کشور  (1392)

کارگاه آموزشی روش های مطالعه خزندگان فسیل در آزمایشگاه و صحرا (1392)

کارگاه آموزشی تنوع فون دایناسور های قطبی کرتاسه، سازمان زمین  شناسی  کشور (1394)

کارگاه آموزشی قدیمی ترین پیشینه حیات جانوری در زمین: ظهور و سقوط فون ادیاکارا در نئوپروتروزوئیک، سازمان زمین  شناسی  کشور (1394)

کارگاه آموزشی بازسازی محیط دیرینه با استفاده از تجزیه و تحلیل های رسوب شناسی، روش های برداشت چینه شناسی با چوبدست جاکوب و نمونه برداری دیرینه مغناطیس، دانشگاه زنجان (1395)

کارگاه آموزشی روش های مطالعه فسیل گاوسانان و زرافه ها، سازمان حفاظت محیط زیست (1396)