خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
انتقال و حفاظت فسیل نهنگ   مجري 1400  1401اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان
انجام مطالعه، اکتشاف و استخراج فسیل مهره داران بیله سوار   مجري 1397  1398اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل
جداسازی، مرمت و بازسازی قطعات مفقوده فسیل ماموت بیله سوار   مجري 1397  1400اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل
دیرینه شناسی سیستماتیک مهره داران فسیل کواترنری منطقه زاویه، ساوه   همكارفروردين 1394اسفند  1394بنياديدانشگاه پیام نور