خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

مدیریت

 

عضو هیئت مشاوران مجله اطلاعات علمی، نشریه علمی موسسه اطلاعات (1379-1390)

عضو هیئت مشاوران و کارشناسان مجله سرزمین من، ویژه نامه ایران شناسی موسسه همشهری (1389 تا 1397)

کارشناس مشاور موزه سازمان زمین شناسی کشور و موزه تاریخ طبیعی همدان (1381-1382)

سردبیر نشریه دانشجویی پارینه دانشگاه اصفهان (1379-1382)

عضو موسس و دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان (1380-1381)

سرپرست دومین عملیات پی جویی دایناسورها در ایران (کرمان) (1381)

عضو تیم سرپرستی پروژه بین المللی سهند (مراغه) (1386-1388)

دبیر اجرایی کارگاه آموزشی روش های مطالعه خزندگان فسیل در آزمایشگاه و صحرا (1392)

دبیر اجرایی هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران (1393)

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن دیرینه شناسی ایران (1393- 1397)

مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان (1397 - 1399)