خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33730   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
خاک، آب و رشد گیاه   تالیفمرکز نشر دانشگاهی علی رضا واعظی اسفند 1401 
روشهای مکانی براورد فرسایش خاک  
[  خلاصه کتاب] 
ترجمهجهاد دانشگاهی دکتر علی رضا واعظی-دکتر محمد صادق علیائی Dr. Ali Reza Vaezi and Dr. Mohammad Sadegh Oliaei خرداد 1400 
آوای خاک 
[  خلاصه کتاب] 
تالیفجهاد دانشگاهی دکتر علی رضا واعظی و مهندس یاسین صالحی خرداد 1400 
سامانه خاک و آب   تالیفجهاد دانشگاهی علی رضا واعظی اسفند 1398 
فرسایش آبی، فرآیندها و مدل ها   تالیفدانشگاه زنجان علی رضا واعظی اسفند 1398