خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30314   بروزرسانی: 09-04-1400

Ali Reza Vaezi

شرکت در کارگاههای آموزشی

1- کارگاه آموزشی مدل سازی در فرسایش آبی خاک- پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان- تاریخ 1396/6/7