خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33198   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

شرکت در کارگاههای آموزشی

1- کارگاه آموزشی مدل سازی در فرسایش آبی خاک- پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان- تاریخ 1396/6/7