خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33393   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

دبیر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

دبیر نخستین جشنواره دانش آموزی آوای خاک