خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33374   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان در سال 1396

استاد نمونه دانشگاه زنجان در سال 1397