خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25185   بروزرسانی: 09-04-1400

Ali Reza Vaezi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان در سال 1396

استاد نمونه دانشگاه زنجان در سال 1397