خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه پونا, هندوستان, تاریخ , 1386-1381
عنوان رساله : شرایط سیاسی و اقتصادی در ایران در نیمه ی اول قرن18 و تاثیر ان بر روابط هند و ایران
زمینه رساله : مقایسه شرایط سقوط صفویه ایران با شرایط مقارن مغولان کبیر هند.
استاد راهنما : پروفسور وارما

دکترا : پونای هندوستان, هندوستان, تاریخ , 1381-1386
عنوان رساله : مقایسه روابط سیاسی ، فرهنگی واقتصادی ایران و هند در نیمه دوم قرن18م.
زمینه رساله : تاریخ روابط ایران و هند در نیمه دوم قرن18م.
استاد راهنما : پروفسور وارما

دکترا : دانشگاه پونا, هندوستان, تاریخ , 1386-1381
عنوان رساله : " شرایط سیاسی اقتصادی در ایران نیمه اول قرن 18 میلادی و تاثیر ان بر روابط هند و ایران دران دوران".
زمینه رساله : روابط تاریخی دو کشور ایران و هند در نیمه اول قرن 18 م .

کارشناسی ارشد : دانشگاه پونا , هندوستان, تاریخ , 1376-1380
عنوان پایان نامه : دروس مربوط به تاریخ هند از ابتدا تا به حال(تاریخ هند باستان + تاریخ هند میانه + تاریخ هند جدید ) + تاریخ مهاراشترا و شیواجی + تاریخنگاری + تاریخ اروپا.

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, تاریخ , 1369-1364