خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- نما ینده و عضو دانشجویی گروه تخصصی تاریخ در شورای برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی -1367 با حکم وزیر وقت علوم.

ـ برگزیده دانشجویان منتخب دانشگاه تهران اعزامی به کشورهای پاکستان و هندوستان-1368 .

-عضو مهمان کنگره تاریخ هند-کلکته هندوستان سال2000میلادی .

ـ-عضو دائم کنگره تاریخ هندوستان .

مشاور و همكار در برگزاري اولین همایش یادگیری الکترونیکی - دانشگاه زنجان خرداد1385.

-عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه تاریخ و تمدن به مدت 2 دوره ی 2 ساله