خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

مدیریت

 

 - نما ینده و عضو دانشجویی گروه تخصصی تاریخ در شورایعالی برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی -1367 با حکم وزیر وقت علوم.

ـ مسئول طرح و تحقيقات جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران.

-عضو مهمان کنگره تاریخ هند-کلکته هندوستان سال2000میلادی .

ـ-عضو دائم کنگره تاریخ هندوستان .

-عضو هیت اجرایی و مشاور ریاست اولین همایش یادگیری الکترونیکی - دانشگاه زنجان خرداد1385.