خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تاریخ صفویه تا قاجار- کارشناسی ارشد2. وضع کنونی جهان اسلام(1)(2)-سلسه صفویه-تاریخ هند-روش تحقیق و متدولوژی3. دوره تاریخ ایران به خصوص در قرن 18 میلادی 4. تاریخ هند در دوره هند قدیم،میانه و جدید(گذراندن این دروس در مقطع فوق لیسانس)5. تاریخ عثمانی - تاریخ قاجار -تاریخ استعمار در ایران و جهان اسلام