خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18875   بروزرسانی: 23-10-1402

Amir Bagheri

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

  • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سال 1388
  • عضویت در بنیاد ملی نخبگان
  • انجام خدمت سربازی بصورت طرح پژوهشی از طرف بنیاد نخبگان در وزرات نیرو
  • سرآمد آموزشی دانشگاه زنجان در سال 1401
  • پژوهشگر برتر استان زنجان در سال 1402