خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15634   بروزرسانی: 12-07-1401

Amir Bagheri

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ارزیابی فنی و اقتصادی راهکارهای مدیریت توان راکتیو در شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان    مجريفروردين 1398اسفند  1399شرکت برق منطقه ای زنجان
بررسی و امکان سنجی استفاده از ادوات فکتس برای پخش بار بهینه در شبکه برق گیلان در راستای تعدیل بارگذاری خطوط انتقال و فوق توزیع منطقه 
[  خلاصه طرح] 
مجريدي 1396  1398وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای گیلان
تدوین دستور العمل و اجرای برنامه ریزی توسعه شبکه برق منظقه ای زنجان با هدف کاهش تلفات و با در نظر گرفتن حضور DG در شبکه برای دوره زمانی 99-90   مجريدي 1390تير  1392کاربریوزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت برق منطقه‌ای زنجانوزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت برق منطقه‌ای زنجان