خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19125   بروزرسانی: 22-01-1403

Amir Bagheri

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعات بررسی اتصال آزمایشگاه های جریان بالا به شبکه برق منطقه ای زنجان   مجرياسفند 1401تير  1402شرکت برق منطقه ای زنجان
ارزیابی فنی و اقتصادی راهکارهای مدیریت توان راکتیو در شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان    مجريفروردين 1398اسفند  1399شرکت برق منطقه ای زنجان
بررسی و امکان سنجی استفاده از ادوات فکتس برای پخش بار بهینه در شبکه برق گیلان در راستای تعدیل بارگذاری خطوط انتقال و فوق توزیع منطقه 
[  خلاصه طرح] 
مجريدي 1396  1398وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای گیلان
تدوین دستور العمل و اجرای برنامه ریزی توسعه شبکه برق منظقه ای زنجان با هدف کاهش تلفات و با در نظر گرفتن حضور DG در شبکه برای دوره زمانی 99-90   مجريدي 1390تير  1392کاربریوزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت برق منطقه‌ای زنجانوزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت برق منطقه‌ای زنجان