خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19657   بروزرسانی: 22-01-1403

Amir Bagheri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 علی لشگری در حال انجاممهندسی برق - قدرت بهبود كيفيت توان در ريزشبكه ها با استفاده از بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR)   استاد راهنما
1 جابر عظیمی در حال انجاممهندسی برق - قدرت برنامه ريزي همزمان طراحي و بهره برداري بهينه ي از ريز شبكه هاي متصل به شبكه توزيع    استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
11 مرتضی محمدی تير  1392مهندسی برق - قدرت بررسي پايداري گذراي نيروگاه‌هاي در دست احداث شبکه برق منطقه اي زنجان در سال 1397   استاد راهنما
10 روح اله محمدی مرداد  1392مهندسی برق - قدرت تاثیر توليدات پراکنده بر سطح اتصال کوتاه شبکه برق منطقه اي زنجان   استاد راهنما
9 رعنا بیگدلی شهريور  1392مهندسی برق - قدرت بررسي اثر توليدات پراکنده در دست احدث شيکه برق منطقه اي زنجان بر تلفات و افت ولتاژ شبکه   استاد راهنما
8 احساب رجبیون شهريور  1392مهندسی برق - قدرت مطالعات توان راکتيو در پستهاي فوق توزيع شبکه برق منطقه اي زنجان"، احسان رجبیون، دانشگاه زنجان   استاد راهنما
7 رسول حسنی مرداد  1393مهندسی برق - قدرت بررسي تاثير منابع انرژي بادي بر برنامه ريزي توسعه شبکه توزيع   استاد راهنما
6 وحیده نظری ارديبهشت  1393مهندسی برق - قدرت تعیین استراتژی بهینه بهره برداری از شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده   استاد راهنما
5 بهزاد امانلو- جواد محمودی مرداد  1391مهندسی برق - قدرت کنترل ولتاژ و توان راکتيو در سيستم هاي توزيع در حضور توليدات پراکنده"، بهزاد امانلو-جواد محمودی، دانشگاه زنجان   استاد راهنما
4 محمود محبی شهريور  1391مهندسی برق - قدرت بررسی انواع روشهاي کنترل ولتاژو توان راکتیو   استاد راهنما
3 غلامرضا علوی دي  1395مهندسی برق - قدرت برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال مبتني بر پخش بار AC   استاد راهنما
2 بهنام حکم آذر  1395مهندسی برق - قدرت جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از محيط برنامه نويسي نرم افزار DigSilent (DPL)    استاد راهنما
1 بهنام نوری شهريور  1395مهندسی برق - قدرت بررسي استفاده از واحدهاي توليد پراكنده بادي به همراه ذخيره سازهاي انرژي الكتريكي در شبكه توزيع   استاد راهنما