خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19444   بروزرسانی: 22-01-1403

Amir Bagheri

علایق پژوهشی

 

  • انرژی‌های نو و تولیدات پراکنده
  • برنامه‌ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت (تولید، انتقال، توزیع)
  • قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت
  • کاربرد روشهای بهینه سازی در سیستمهای قدرت
  •   طراحی پستهای فشارقوی
  • طراحی خطوط انتقال انرژی
  • ترانسفورماتورهای قدرت