خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18776   بروزرسانی: 23-10-1402

Amir Bagheri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدارهای الکتریکی- ماشینهای الکتریکی - بررسی سیستمهای قدرت- طراحی پستهای فشارقوی- طراحی خطوط انتقال - ریاضی مهندسی- آزمایشگاه اندازه گیری و مدار- آزمایشگاه سیستمهای قدرت- مبانی مهندسی برق