خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20109   بروزرسانی: 22-01-1403

Amir Bagheri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- عضویت در کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و ساختمان استان زنجان از آذر 1402 تاکنون

 

- داوری مجلات:

IEEE Transactions on Smart Grid

IEEE Systems Journal

IET Generation, Transmission & Distribution

Electric Power Systems Research

Applied Energy

Sustainable Energy, Grids, and Networks

Energy

Journal of Operation & Automation in Power Engieering

Tabriz Journal of Electrical Engineering