خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15634   بروزرسانی: 12-07-1401

Amir Bagheri

شرکت در کارگاههای آموزشی

  • تدریس دوره تجهیرات خطوط انتقال انرژی در شرکت برق منطقه ای زنجان
  • تدریس دوره طراحی خطوط انتقال انرژی در شرکت برق منطقه ای زنجان
  • تدریس دوره ترانسفورماتورهای قدرت در شرکت برق منطقه ای زنجان