خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18857   بروزرسانی: 23-10-1402

Amir Bagheri

شرکت در کارگاههای آموزشی

  • تدریس دوره تجهیرات خطوط انتقال انرژی در شرکت برق منطقه ای زنجان
  • تدریس دوره طراحی خطوط انتقال انرژی در شرکت برق منطقه ای زنجان
  • تدریس دوره ترانسفورماتورهای قدرت در شرکت برق منطقه ای زنجان