خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32867   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 دانش آموخته برتر (رتبه اول) دور کارشناسی مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی دانشگاه تبریز

دانش اموخته برتر (رتبه اول) دوره کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تبریز

عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز

برگزیده چهارمین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نوآوران دانشجویی 1384

رتبه اول آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی دانشگاه تبریز-

مدیر گروه نمونه دانشکده کشاورزی در سال 1400

استاد نمونه آموزشی و پژوهشی گروه گیاهپزشکی سال 1400

پژوهشگر برتر استانی در حوزه کشاورزی سال 1402