خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21309   بروزرسانی: 08-08-1400

Hassan Ojaghlou

علایق پژوهشی

هیدرولیک آبیاری سطحی

راندمان آبیاری

بهره وری آب

کاربرد مدل های هوشمند در مهندسی آب