خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23092   بروزرسانی: 29-11-1401

Hassan Ojaghlou

شرکت در کارگاههای آموزشی

    

مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار WaterGEM 

مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار Hammer

مدرس دوره های آموزشی کاربرد نرم افزار ArcGIS در مهندسی آب