خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21309   بروزرسانی: 08-08-1400

Hassan Ojaghlou

شرکت در کارگاههای آموزشی

    

مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار WaterGEM 

مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار Hammer

مدرس دوره های آموزشی کاربرد نرم افزار ArcGIS در مهندسی آب