خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21312   بروزرسانی: 08-08-1400

Hassan Ojaghlou

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
16 صادق قراقی خرداد  1394آبیاری و زهکشی ارزیابی عملکرد مدلهای نفوذ ارائه شده در آبیاری جویچه ای با جریان موجی   استاد مشاور
15 علی شجاعی در حال انجامآبیاری و زهکشی بهینه سازی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با استفاده از نرم افزار WaterGEMS مبتنی بر روش الگوریتم ژنتیک   استاد مشاور
14 ثنا عزتی اسفند  1393آبیاری و زهکشی بررسی روند تغییرات کمّی و کیفی رودخانه قزل اوزن    استاد مشاور
13 سعید حسنی خرداد  1394آبیاری و زهکشی بررسی آسیب پذیری کیفیت آب زیرزمینی با استفاده ازGIS و مدل دراستیک اصلاح شده (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوين) 
[Abstract] 
استاد مشاور
12 لیلا بیات در حال انجامآبیاری و زهکشی شبیه سازی آبیاری جویچه¬ای با جریان موجی و پیوسته با استفاده از مدل SRFR   استاد مشاور
11 مهران رستملو شهريور  1396آبیاری و زهکشی ارزیابی عملکرد مدل¬های هوشمند به منظور تخمین ضریب یکنواختی پخش آب در سامانه¬های آبیاری بارانی کلاسیک 
[Abstract] 
استاد راهنما
10 فرشید محمدی شهريور  1397آبیاری و زهکشی اثر شیوه¬های مختلف بهره‌برداری از منابع آب بر شاخص¬های بهره¬وری مصرف آب  
[Abstract] 
استاد راهنما
9 فیروز جمشیدی شهريور  1397آبیاری و زهکشی بهينه سازي الگوي كشت با تاكيد بر محدوديت منابع آب در اراضي حاشيه رودخانه قزل اوزن   استاد راهنما
8 زیبا دودانگه بهمن  1397آبیاری و زهکشی ارزیابی مدل های تجربی و هوشمند به منظور تخمین منحنی مشخصه ی رطوبتی خاک 
[Abstract] 
استاد راهنما
7 الهام اصغرزاده شهريور  1395آبیاری و زهکشی مطالعه شاخص¬های کارایی مصرف آب در اراضی خرده کشاورزی تحت کشت گندم (مطالعه موردی: دشت میاندوآب)   استاد مشاور
6 فاطمه محمدی بهمن  1396آبیاری و زهکشی ارزیابی روش های تخمین پارامتر های نفوذ در آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR   استاد مشاور
5 آمنه نظرپور بهمن  1396ترویج و آموزش کشاورزی ارزیابی اقتصادی جایگزینی فاضلاب شهری تصفیه‌شده با آب تازه در کشاورزی، مطالعه موردی شهرستان بروجرد   استاد مشاور
4 پیمان مردازاده تير  1398آبیاری و زهکشی تعیین قابلیت اراضی به منظور اجرای سامانه¬های آبیاری بارانی با استفاده از روش AHP(مطالعه موردی: دشت زنجان) 
[Abstract] 
استاد راهنما
3 محمد مهدی جعفری در حال انجامآبیاری و زهکشی شبیه سازی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی موجک- انفیس/خوشه بندی فازی (مطالعه موردی: دشت مراغه)   استاد راهنما
2 جواد اسدی مرداد  1398سازه های آبی ارائه روش جدید بهره‌‌برداری در کانال های آبیاری متناسب با نیاز آبی با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی   استاد مشاور
1 مهسا رستمخانی شهريور  1399سازه های آبی پایش و پیش بینی شاخص خشکسالی SPI با استفاده از داده های ماهواره TRMM و روشهای هوش مصنوعی   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 غزاله محمودی مرداد  1393مهندسی آب ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه ای با جریان پیوسته و موجی   استاد راهنما
7 لیلا نوری مرداد  1393مهندسی آب طراحي كانال انتقال آب   استاد راهنما
6 صاحب رحیمی بهمن  1393مهندسی آب طراحی شبکه آبیاری قطره ای   استاد راهنما
5 رامین شکری مرداد  1394مهندسی آب بررسی میزان شاخص بهره ورری در اراضی مجهز به سیستم آبیاری بارانی شهرستان خدابنده   استاد راهنما
4 محمد الله مرادی مرداد  1394مهندسی آب بررسی میزان شاخص بهره ورری در اراضی مجهز به سیستم آبیاری بارانی شهرستان خدابنده   استاد راهنما
3 سعید ایپکی مرداد  1394مهندسی آب بررسی میزان شاخص بهره ورری در باغات مجهز به سیستم آبیاری قطره ای شهرستان زنجان   استاد راهنما
2 فرشید محمدی مرداد  1394مهندسی آب طراحی هیدرولیکی شبکه آبیاری قطره ای با نرم افزار WaterGEMS   استاد راهنما
1 محمد وفا مرداد  1394مهندسی آب طراحی هیدرولیکی شبکه آبیاری قطره ای با نرم افزار WaterGEMS   استاد راهنما