خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دفتر ریاست و روابط عمومي    
نمابر: 3071    
دفتر ریاست            
مدیر حوزه ریاست

حاجیلو - علیرضا
2712
مسئول دفتر ریاست دانشگاه

اسلامی - حسن
riasat[at]znu.ac.ir
2331
کارشناس دفتر ریاست

موسوی - سیده لیلا
2318
آبدارخانه رياست

تاران - رحیم
2696
روابط عمومی            
مدیر روابط عمومی

سپهری - علی
sepehri.ali[at]znu.ac.ir
2440
کارشناس فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکار

صیدی - محمدرضا
4220
کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانی

اشتری - الهه
4223
کارشناس روابط عمومی

عباسی - محمد
mohammad.abbasi[at]znu.ac.ir
4223
کارشناس روابط عمومی

سلامی - علی
4221
مسئول سمعی، بصری و آمفی تئاتر

عباسی - قربان
2238
متصدی آمفی تئاتر، خدمات، تبلیغات و تشریفات

اوجاقلو - سعید
2238
مرکز ارتباطات مردمی

-
2210
مرکز ارتباطات مردمی

-
2442