خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دفتر ریاست و روابط عمومي    
دفتر ریاست            
مدیر حوزه ریاست
حاجیلو - علیرضا       
2712
مسئول دفتر ریاست
اسلامی - حسن       
riasat[at]znu.ac.ir
2331
کارشناس دفتر ریاست
موسوی - سیده لیلا       
2318
آبدارخانه رياست
-        
2696
روابط عمومی            
مدیر روابط عمومی
سپهری - علی        
sepehri.ali[at]znu.ac.ir
2440
واحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکار
صیدی - محمدرضا       
4220
کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانی
اشتری - الهه       
4223
دفتر آمفی تئاتر و امور سمعی و بصری
عباسی - قربان        
2238
واحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفات
-        
2238
فكس اداره روابط عمومی
-        
3071
کارشناس روابط عمومی
سلامی - علی       
4221
مرکز ارتباطات مردمی
-        
2210
مرکز ارتباطات مردمی
-        
2442
مرکز ارتباطات مردمی
-        
0