خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 5-2-1403
تعاونی اعتبار کارکنان

-

 

 « قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد. بر این اساس، اصول 43 و 44 قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت دردست افراد و گروه های خاص را تامین می‌کند ».
در واپسین روزهای زمستان سال 1378 آنگاه که طراوت بهاری عرصه را بر سرمای جانسوز زمستان تنگ می‌نمود، همت جمعی از کارکنان دانشگاه زنجان رویشی سبز را رقم می‌زد. احساس مسئولیت، نوعدوستی و همکاری و همدلی در امور خیر آنان را وادشت تا در جهت تامین نیازمندی‌های اعتباری همکاران خود گام برداشته و حافظ عزت نفس و کرامت انسانی آنان باشند. از اینرو پیرو تصویب اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان در تاریخ 23/12/1378 در اولین مجمع عمومی عادی و پس از اخذ مجوز از اداره کل تعاون استان زنجان در مورخه 19/2/1379 در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیر تجاری تحت شماره 3701 به ثبت رسید.

این من و تو حاصل تفریق ماست - پس تو هم با من بیا تا ما شویم

حاصل جمع تمام قطره ها - می شود دریا بیا دریا شویم

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان فارغ از قشربندی­های رایج با عضوگیری از اعضاء هیأت علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و جمع آوری پس‌اندازهای مختصر هر یک از اعضاء سعی نموده است تا با توسعه فرهنگ تعاون و گسترش روحیه مشارکت جویی و مشارکت پذیری همدل و همنوا در جهت تامین نیازمندی‌های اعتباری همکاران گام برداشته و یاری رسان آنان باشد. دستهای پر­توان تک تک اعضاء را می‌فشاریم و امیدواریم که در راستای تحقق اهداف تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ ایرانی- اسلامی ریشه ای پابرجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد شاهد گامهای استوارتری باشیم.

هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار

 

طرح‌ها و شیوه نامه پرداخت وام در شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان

1- یک ماه پس از اتمام اقساط وام قبلی، در صورت تقاضا وام جدید پرداخت خواهد شد.

بحمداله با توجه به کفایت منابع مالی شرکت، نه تنها هیچ گونه صف انتظار جهت دریافت وام جدید وجود ندارد، بلکه اعضای محترم تحت شرایط خاصی می‌توانند ازطرح تعجیل در دریافت وام نیز بهره‌مند گردند که متعاقباً توضیح داده خواهد شد.

2- ضریب پرداخت وام: 2.75 برابر آخرین سپرده عضو نزد تعاونی.

  • مبلغ سود انباشته در تعیین میزان وام موثر نمی‌باشد.

3-  میزان وام  فاقد سقف بوده و صرفا" تائید توان مالی عضو و ضامن ایشان در بازپرداخت اقساط وام توسط امور      مالی دانشگاه کافی است.

 4- در سال مالی 1395 و بر اساس مصوبه هیئت مدیره حداقل سپرده ماهانه 100.000 ریال  وحداکثر آن  1,000,000 ریال بوده وصرفاً هنگام اخذ وام با انتخاب عضو قابلیت افزایش یا کاهش دارد.

 5- حداقل تعداد اقساط 15 و حداکثر آن 60 ماهه می‌باشد.

  •  شرکت تعاونی جهت ارج نهادن به حق انتخاب اعضا هیچ گونه محدودیتی را در انتخاب تعداد اقساط برای اعضا قائل نیست.
  •   با توجه به اینکه امکان تغییر تعداد اقساط در دوره بازپرداخت آن وجود نداشته و دریافت وام جدید پس از اتمام اقساط وام قبلی میسر می‌باشد لذا توجه اعضای محترم را به انتخاب هوشمندانه تعداد اقساط معطوف می‌دارد.

6- کارمزد وام یک دهم درصد به ازای هر قسط می‌باشد که هنگام صدور چک از اصل مبلغ وام کسر خواهد شد.

7- زمان درخواست وام از بیستم الی بیست و پنجم هر ماه و زمان دریافت چک در صورت ارائه مدارک یکم الی پنجم ماه آتی می‌باشد.

  • با توجه به مکاتبات متعدد امور مالی دانشگاه مبنی بر ارسال اطلاعات کسور حداکثر تا دهم هر ماه ، خارج از بازة زمانی فوق امکان پرداخت وام وجود ندارد.

8- کارمزد دریافتی ازوامها پس از کسر هزینه‌های شرکت و تعدیلات لازم (پرداخت مالیات، پیش بینی ذخیره قانونی، اندوخته احتیاطی و..) طبق اساسنامه شرکت به نسبت آخرین سپرده عضو در پایان سال مالی تقسیم خواهد شد.

9- خروج از عضویت اختیاری و تسویه مالی در هر زمان امکان پذیر است.

 

آشنائی با طرحهای شرکت تعاونی اعتبار

  الف ) طرح تعجیل در دریافت وام

   از ابتدای سال مالی 94 و در راستای پاسخگویی به نیازهای ضروری اعضا امکان دریافت وام جدید، در صورت درخواست قبل از اتمام اقساط وام قبلی با شرایط ذیل وجود دارد:

1- حداکثر تعداد اقساط باقی مانده: 4 قسط 

2- کسر ضریب به ازای هر ماه تعجیل در دریافت وام: 2/0

3- تعجیل در دریافت وام مشمول اعضای جدید در دوره انتظار شش ماهه نمی‌شود.

4- تعجیل در دریافت وام، با توجه به سیاست های مالی شرکت و کفایت منابع قابل انجام می‌باشد.

 

ب) طرح افزایش سرمایه

   اعضای محترم داوطلبانه و با توجه به برنامه های شخصی خود می توانند هنگام وصول چک وام اقدام به افزایش سرمایه نمایند.بدیهی است اعطای امتیاز وامدهی به سپرده مذکور در صورت عدم برداشت پس از اتمام اقساط وام میسر خواهد بود.

 

ج ) طرح تودیع سپرده

1- در این طرح اعضاء می‌توانند هر مبلغی را به دلخواه با قابلیت دریافت و پرداخت ،نزد شرکت تودیع نمایند.

2- وام متعلقه به سپرده تودیعی بر اساس فرمول ذیل می باشد:

    نصف اقساط وام / (مبلغ تودیعی * مدت تودیعی) = میزان وام

3- وام مجزائی به سپرده تودیعی پرداخت نشده و مجموع امتیاز عضو (وام عادی و وام سپرده تودیعی) ملاک عمل می باشد.

  • بررسی ایجاد خط اعتباری مستقل برای سپرده های تودیعی در صورت اختصاص ستون کسورات توسط امور مالی دانشگاه در دستورکار می‌باشد.

4- کارمزد این وام همانند وام عادی است (1/0 درصد به ازای هر قسط).

5- تغییر فرمول این وام بر مبنای ماه های سپرده گذاری و اقساط درخواستی در دستورکار هیات مدیره می‌باشد.

 

چ) طرح جایزه خوش حسابی

1- در صورتیکه بنا به هر دلیل من جمله استفاده ازطرح تعجیل در دریافت وام، عضو مانده وام خود را تصفیه نماید مشمول دریافت جایزه خوش حسابی می‌شود.

2- عضو دارای اقساط معوق مشمول این طرح نمی‌گردد.

3- جایزه خوش حسابی همانند اعطای وام 1/0درصد به ازای مبلغ و تعداد اقساط باقی مانده می‌باشد.

 

خ) طرح تخفیف کارمزد

1-در حالت عادی تمامی اعضاء میتوانند یک ماه پس ازکسر آخرین قسط تقاضای وام جدید نمایند. در این طرح اگر عضوی (علیرغم استحقاق) تقاضای وام خود را به تعویق بیاندازد به ازای هر ماه 1/0 درصد مشمول تخفیف کارمزد خواهد شد.

 

د)طرح انتقال امتیاز وام

امکان انتقال امتیاز همزمان دو یا چندوام به دیگر اعضای شرکت وجود داشته و در صورت انتقال امتیاز تا زمان اتمام اقساط، وام جدیدی به واگذارنده امتیاز تعلق نخواهد گرفت.

 

برنامه های آتی:  

1- رونمایی از نسخه آزمایشی وب سایت شرکت جهت سهولت دسترسی و اطلاع رسانی شفاف.

2- بررسی امکان خرید و فروش سهام شرکت بین اعضا و یا اعضای دانشگاه.

3- بررسی امکان خرید و فروش تمام یا بخشی از امتیاز وام بین اعضا با صدور اوراق گواهی وام.

4- بررسی معافیت کامل اولین وام اعضای جدید از پرداخت کارمزد.

کلیه اعضا و همکاران محترم می توانند ایده ها، انتظارات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش را  با ما در میان گذاشته و یاری رسان ما باشند.

 

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

ایمیل

ابوالفضل پناهی

رئیس هئیت مدیره

09126416027

 panahii1343@yahoo.com

حسین سعیدمحمدی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

2345

 saeedmohammadi@znu.ac.ir

سیامک انصاری

عضو هیئت مدیره

2494

 s.ansari@znu.ac.ir

 

 

بازدید امروز: 2