فرآیندها - معاونت دانشجويي

اداره امور خوابگاهها
 
اداره رفاه دانشجویی
تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 • نحوه تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 •  
  مرکز بهداشت و درمان
   
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی
   
  مدیریت تربیت بدنی
  ارزیابی بدنی در مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی
 • اتاق مشاوره ورزشی و ارزیابی بدنی
 • استفاده از اماکن ورزشی بصورت آزاد
 • راهنمای شرکت در کلاس های فوق برنامه ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 •  
  اداره تغذیه
   
   
  بروزرسانی: 23-8-1402
  راهنمای شرکت در کلاس های فوق برنامه ورزشی

  معرفی:

  اهداف

  شرکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی و بواسطه آن ارتقاء سطح سالمت جسمانی و روانی آنان

  شناسایی ورزشکاران مستعد

  تشکیل تیم های ورزشی جهت حضوردر مسابقات برون دانشگاهی (منطقه ای-کشوری–المپیاد)

  گردش کار:

  پرسش های متداول:

  -

  کارشناس مربوطه: سرکارخانم محمدی - شماره تماس 33052324 و جناب آقای فتاحی - شماره تماس 33052779