فرآیندها - معاونت دانشجويي

اداره امور خوابگاهها
 
اداره رفاه دانشجویی
تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 • نحوه تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 •  
  مرکز بهداشت و درمان
   
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی
   
  مدیریت تربیت بدنی
  ارزیابی بدنی در مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی
 • اتاق مشاوره ورزشی و ارزیابی بدنی
 • استفاده از اماکن ورزشی بصورت آزاد
 • راهنمای شرکت در کلاس های فوق برنامه ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 •  
  اداره تغذیه
   
   
  بروزرسانی: 8-9-1402
  فرآیند درخواست وام دانشجویی

  معرفی:

  فرآیند درخواست وام دانشجویی

  گردش کار:

  پرسش های متداول:

  سنوات مجاز جهت درخواست وام دانشجویی چه مقدار می باشد؟

  • دانشجویان کارشناسی  و دکتری تخصصی تا ترم 8
  • دانشجویان کارشناسی ناپوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته تا ترم 4

  کارشناس مربوطه: آقای عمران سیفی فلاح - شماره تلفن 33052283