فرآیندها - معاونت دانشجويي

اداره امور خوابگاهها
 
اداره رفاه دانشجویی
تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 • نحوه تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 •  
  مرکز بهداشت و درمان
   
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی
   
  مدیریت تربیت بدنی
  ارزیابی بدنی در مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی
 • اتاق مشاوره ورزشی و ارزیابی بدنی
 • استفاده از اماکن ورزشی بصورت آزاد
 • راهنمای شرکت در کلاس های فوق برنامه ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 •  
  اداره تغذیه
   
   
  بروزرسانی: 24-8-1402
  راهنمای رزرو و اجاره سالن ها و اماکن ورزشی دانشگاه

  معرفی:

  اهداف

  استفاده بهینه از سالن های ورزش و اماکن مدیریت تربیت بدنی در زمان های آزاد و در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی و یا نهادهای دولتی دیگر

  درآمدزایی و تأمین بخشی از هزینه های جاری مدیریت تربیت بدنی(در چهارچوب مقررات و شأن دانشگاه)

  گردش کار:

  پرسش های متداول:

  -

  کارشناس مربوطه: جناب آقای فتاحی- شماره تماس 33052779