فرآیندها - معاونت دانشجويي

اداره امور خوابگاهها
 
اداره رفاه دانشجویی
تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 • نحوه تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 •  
  مرکز بهداشت و درمان
   
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی
   
  مدیریت تربیت بدنی
  ارزیابی بدنی در مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی
 • اتاق مشاوره ورزشی و ارزیابی بدنی
 • استفاده از اماکن ورزشی بصورت آزاد
 • راهنمای شرکت در کلاس های فوق برنامه ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 •  
  اداره تغذیه
   
   
  بروزرسانی: 8-9-1402
  همیار دانشجو

  معرفی:

  ثبت درخواست همیار دانشجو در سامانه سجاد

  گردش کار:

  پرسش های متداول:

  • کار دانشجویی همزمان در چند واحد مجاز است؟ کاردانشجویی همزمان در دو یا چند واحد در طول یک ماه ممنوع بوده و در صورت اثبات به کمیته انضباطی معرفی می شود.
  • حق الزحمه کاردانشجویی از چه واحدی پرداخت می گردد؟ پرداخت توسط واحد عامل مالی واحد بکارگیرنده کاردانشجویی پس از اعلام کارکرد واخذ تائید انجام می گیرد.
  • دانشجویان مشروط یا ترم اول کارشناسی مجاز به درخواست کاردانشجویی می باشند؟ خیر

  کارشناس مربوطه: آقای عمران سیفی فلاح - شماره تلفن 33052283