فرآیندها - معاونت دانشجويي

اداره امور خوابگاهها
 
اداره رفاه دانشجویی
تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 • نحوه تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه
 •  
  مرکز بهداشت و درمان
   
  مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی
   
  مدیریت تربیت بدنی
  ارزیابی بدنی در مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی
 • اتاق مشاوره ورزشی و ارزیابی بدنی
 • استفاده از اماکن ورزشی بصورت آزاد
 • راهنمای شرکت در کلاس های فوق برنامه ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 • عضویت در تیم های ورزشی
 •  
  اداره تغذیه
   
   
  بروزرسانی: 23-8-1402
  راهنمای عضویت در تیم های ورزشی

  معرفی:

   عضویت در تیم های ورزشی جهت حضور در مسابقات برون دانشگاهی(منطقه ای–کشوری–المپیاد)

  اهداف

  شناسایی دانشجویان ورزشکار مستعد

  تشکیل تیم های ورزشی دانشگاه جهت حضور در مسابقات برون دانشگاهی (منطقه ای–کشوری–المپیاد)

   

  لطفا به لینک زیر مراجعه و پس از تکمیل فرم ، فرم آماده را به آدرس sport@znu.ac.ir ایمیل نمایید.

  https://systems.znu.ac.ir/oteam-sport

   

   

  گردش کار:

  -

   

  پرسش های متداول:

  -

  کارشناس مربوطه: سرکار خانم محمدی - شماره تماس 33052324 و جناب آقای فتاحی- شماره تماس 33052779