خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30618   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

جواد مرادلو ، سحر عاشوري راد
دلايل افزايش ارتفاع سدهاي بتني و تشريح روش هاي آن
Concrete dam heightening  and its methods
چکيده


امروزه افزايش ارتفاع سدهاي موجود به دليل دستيابي به اهدافي از قبيل كاهش آثار مخرب ناشي از احداث سد جديد ، افزايش ايمني سدها ، تقويت سد ، ترميم سدها ، تامين نياز آبي رو به رشد ، افزايش تقاضاي آب ، كاهش ظرفيت مخزن به دليل انباشتگي رسوبات ، هزينه بالاي احداث سد جديد و دلايل ديگر مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است. در اغلب پروژه هاي انجام شده روش متفاوتي به اين منظور مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مقاله به بررسي آثار مخرب ناشي از احداث سدهاي جديد و روش هاي مختلف بكار رفته در روند افزايش ارتفاع سدها پرداخته شده است.