خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

شریفه وطن نیا  ، جواد مرادلو،  علی جعفروند
بررسی لرزه ای برج خنک کن بتنی تحت یک  و دو مولفه افقی زلزله
چکيده


برج های خنک کن به دلیل کاربردشان در پالایشگاه ها، نیروگاه های برق و ... اهمیت بسزایی در چرخه صنعت دارند. بنابراین اهمیت درک هر چه بهتر این سازه ها در برابر نیروهای وارد بر آن ها از قبیل نیروی زلزله و باد دو چندان می شود. بدلیل واقع شدن ایران در منطقه لرزه خیز نیروهای ناشی از زلزله نسبت به نیروهای باد وارد بر سازه بحرانی می باشد. تحقیق و بررسی های انجام شده بر این سازه ها در برابر نیروی زلزله با در نظر گرفتن یک مولفه افقی زلزله انجام شده اند. برای درک بهتر سازه در برابر نیروی زلزله در این مقاله سعی شده است که تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی بر روی سازه برج خنک کن بتنی بر اساس یک مولفه زلزله و دو مولفه زلزله توسط نرم افزار ANSYS انجام شود و مقایسه ی بین این دو تحلیل لرزه ای بررسی گردد