خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

شریفه وطن نیا ، جواد مرادلو ، علی جعفروند
بررسی رفتار لرزه ای برج های خنک کن در اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله
چکيده


در سازه های برج خنک کن اثر زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه کشور ایران در روی کمر بند زلزله آلپ-هیمالیا قرار دارد این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. برج های خنک کن بتنی سازه های عظیم صنعتی می باشند که در نیروگاه های برق و پالایشگاه کاربرد حیاتی دارند و باید از ایمنی قابل قبولی در برابر نیروهای جانبی برخوردار باشند. به همین دلیل درک صحیح رفتار این سازه ها در برابر نیروی زلزله و تأثیر مؤلفه های افقی و قائم آن ها حائز اهمیت است. در این مقاله رفتار این سازه ها در برابر نیروی زلزله مطالعه شده است که در آن علاوه بر در نظر گرفتن اثر زلزله در دو جهت افقی آن، مؤلفه قائم زلزله نیز بر روی این سازه ها درنظر گرفته شده است و نتایج حاصل از آن در دو حالت اثر مؤلفه های افقی زلزله به تنهایی وهم چنین اثر آنها همراه با مؤلفه ی قائم با هم مقایسه شده است.