راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت اداری مالی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت اداری-مالی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283080    
مسئول دفتر معاونت

محمدی - روح اله
2332
مدیریت اداری و پشتیبانی            نمابر: 33052755    
مدیر اداری و پشتیبانی

امامی - فرزانه
2755
مسئول دفتر اداری و پشتیبانی

سراجی وطن - منیر
2755
کارشناس انفورماتیک معاونت اداری

موسوی - سیدحسن
2730
اداره کارگزینی            
رئیس اداره کارگزینی

اسکندری - علی
2325
کارشناس حضور و غیاب

لازمی - سهیلا
2466
کارشناس کارگزینی غیر هیات علمی

حاتمی - فاطمه
2725
کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)

نظری - زینب
2684
کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)

خدایی - مهناز
2793
کارشناس امور اداری

عبداللهی - سهیلا
2827
اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی            
کارشناس مسئول اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی‏

جعفری - محمود
2718
مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)

حسنی - محمدعلی
2827
کارپردازی کل            نمابر: 32283015    
مسئول کارپردازی کل

قربانی - اکبر
2558
کارپرداز دانشکده علوم انسانی، مزرعه آموزشی

صنعتی - عبدالرحمان
2719
کارپرداز معاونت پژوهشی

کاظمی - حسین
4318
اداره امور عمومی وپشتیبانی            
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی

نظری - پرویز
2352
مسئول خدمات

شامی - اصغر
2305
مسئول نقلیه

حیدری - بهزاد
2237
انتشارات ساختمان مرکزی

انتشارات - انتشارات
2216
آژانس دانشگاه

- - -
2555
مدیریت مالی            
مسئول دفتر و دبیرخانه مالی

بیات - نسرین
2309
کارشناس امور قراردادها

معماریان - زهره
2734
اداره رسیدگی به اسناد            
رئیس اداره رسیدگی به اسناد

یوسفی - مریم
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (1)

موسوی - سیدمهدی
4281
کارشناس رسیدگی به اسناد (2)

قهرمانی - محمدرضا
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (3)

محمدی - رباب
2809
کارشناس رسیدگی به اسناد (4)

تاران - امیر
2308
کارشناس رسیدگی به اسناد (5)

حیدری - مینا
2308
بایگانی امور مالی

قربانی - عباس
2459
اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت)            
رئیس اداره دریافت و پرداخت

نورسینا - مریم
2306
کارشناس دریافت و پرداخت

شهیدی - مهین
2864
کارشناس حقوق و دستمزد

حسنی - معصومه
2863
واحد درآمد            
مسئول واحد درآمد

بابایی - عبدالرسول
2439
مدیر امور حقوقی و قراردادها

حسینی الموسوی - سید مجتبی
2294
رئیس اداره امور قراردادها

اسماعیلی نژاد - پیمان
2826
کارشناس امور حقوقی و قراردادها

خدیو - محمود
2225
مدیریت طرحهای عمرانی         
نمابر: 2607    ای‌میل: omrani[at]znu.ac.ir
مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

علیمحمدی - علیرضا
mohammadi.alireza[at]znu.ac.ir
2366
اداره نظارت بر طرحهای عمرانی            
رئیس اداره نظارت طرح های عمرانی

تاران - رضا
taran.reza[at]znu.ac.ir
2550
مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر عمرانی

مهدیون - صادق
omrani[at]znu.ac.ir
2607
کارشناس عمران

سیفی راد - داوود
seyfirad.davood[at]znu.ac.ir
2752
کارشناس معماری

رحمانی - سعید
s.rahmani66[at]znu.ac.ir
2751
کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانی

اذانی - بهنام
behnam.azani[at]znu.ac.ir
2219
اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری            
مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکی

قدیمی - بهروز
2321
مسئول برق و مخابرات

بیات - علی اکبر
2333
مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه ها

مسعودی مقدم - غلامرضا
2720
مسئول فضای سبز

زینل خانی - سیامک
2731
خدمات فنی طرح های عمرانی

محمدی - علی
2321
رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگی

خدائی - علی اکبر
4466
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی

نظری - زهرا
2441
کارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمی

خدائی - رضا
2314
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی

مسرور - سیروس
2316
مهمانسرای اشراق

آقای شهیدی - مهمانسرا
2229
مهد کودک

کابلی - ندا
2420
سرپرست اداره اموال و انبار

آدینه - جواد
4429
کارشناس اموال و انبار

ندرخانی - محمد
4461
کارشناس اموال و انبار

رضائی - رضا
4711
کارشناس اموال و انبار

تیموریان - رضا
4238
انباردار 1

حسینی - رسول
4460
دفتر صندوق

قزلباش - رضا
2535
رئیس هیئت مدیره

بابایی - عبدالرسول
2439
عضو هیئت مدیره

موسوی - سیدمهدی
4281
بازرس صندوق

خدیو - محمود
2225