بروزرسانی: 20-7-1394
مدیر اداری و پشتیبانی

 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت­ های اداری در سطح دانشگاه.
 • اجرای سیاست­ها و خط مشی­ های دانشگاه در زمینه­ های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 • تهیه و تنظیم آیین­ نامه­ ها، بخشنامه ­ها و دستورالعمل­های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط  براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت­ های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • مطالعه و بررسي در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت دانشگاه.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل .
 • همکاری در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با واحدهای ذی ربط.
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی.
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه.
 • انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط .
 • نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • تهیه طرح­های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح­های مزبور.
 • برنامه­ ریزی و نظارت بر روش­های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی­ های لازم.
 • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست­های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت دانشگاه.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه­ کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیرهیأت علمی).
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون­ های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تأسیسات.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

بازدید امروز: 2