بروزرسانی: 20-9-1395
آیین نامه های استخدامی هیات علمی

15 آذر 1386 ضوابط رسمي آزمايشي به قطعي اعضاء هيأت علمي  
15 آذر 1386 آئين نامه ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاههاي تابعه  
15 آذر 1386 ضوابط ويژه ارتقاي اعضاي هيات علمي در هيات مميزه دانشگاه زنجان مصوب 10/8/84  
15 آذر 1386 مرخصی بدون حقوق ( آئین نامه استخدامی هیات علمی ...)
 
15 آذر 1386 مراحل بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری
 
15 آذر 1386 ضوابط تبديل وضعيت پيماني به رسمي آزمايشي(هیات علمی)
 
15 آذر 1386 امتياز ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه
 
15 آذر 1386 نحوة بررسي صلاحيت علمي اعضاء هيأت علمي
 
15 آذر 1386 آئین نامه جذب هیات علمی
 
15 آذر 1386 امتیاز بندی تسهیلات  اعضاء هیات علمی در ستاد رفاهی
 
15 آذر 1386 بورسیه اعضاء هيأت علمي
 
15 آذر 1386 آیین نامه مربوط به پايه حقوق اعضاء رسمي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي)
شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
 
7 خرداد 1387 آئین نامه اجرایی شرکتهای تعاونی خدمات مشاوره مدیریتی
 
3بهمن 1387 آئین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/86 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
11 آذر 1392 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی- سال 90
 
17 مرداد 94 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی- سال 94  
20 آذر 95 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب شهریور 94  
 
20 آذر 95 دستورالعمل پرداخت حق التدریس مربیان معارف اسلامی  
20 آذر 95 موضوعات راهبردی و گرایشها و تاکیدات هیات امناء برای سال 94  
       

بازدید امروز: 3