بروزرسانی: 18-7-1397
آیین نامه های استخدامی غیر هیات علمی

15 آذر 1386 فرم انتقال کسورات بیمه
 
15 آذر 1386 فرم صدور کارت بازنشستگی
 
15 آذر 1386 فرم انتخاب صندوق بیمه
 
15 آذر 1386 مراحل بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری  
10 دی 1386 دستورالعمل ارتقاء شغلی کارشناسان - فرم - ع (81-6)
 
10 دی 1386 آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت  
3بهمن 1386 قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 26/11/76 مجلس شورای اسلامی  
3بهمن 1386 بخشنامه قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان - بانوان شاغل - خانواده ها و سایر کارکنان (حذف محدودیت سه فرزند)  
3بهمن 1386 آئین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی  
3بهمن 1386 قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مصوب 29/7/76  
3بهمن 1386 آئین نامه اجرایی تبصره 81 قانون بودجه اصلاحی سال 1353( هزینه غذای کارکنان دولت)  
13اسفند1386 موارد شامل تخلفات اداری  
24 اسفند 1387 فرم ارزشیابی کارمندان - کارشناسان - مدیران پایه و مدیران  
25 آبان 1392 آیین نامه مرخصی ها  
11 آذر 1392 آیین نامه استخدامی غیر هیات علمی  
11 آذر 1392 فلوچارت ادامه تحصیل کارکنان  
11 آذر 1392 فرمهای تعهد نامه ادامه تحصیل کارکنان  
11 آذر 1392 فرمهای 2 تا 12 آیین نامه ارتقاء کارکنان
 
25 تیر 1393 در خصوص انتخاب صندوق بازنشستگی
 
       

بازدید امروز: 2