خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32340   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

عنوان کتاب: مشارکت در تدوین مجموعه 5 جلدی جغرافیای جامع ایران
چکيده

تدوین اثری جامع که بیانگر تمام جنبه های متنوع محیطی- زیستی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- سیاسی سرزمین بزرگ ایران باشد، پیوسته از اهمیتی فوق العاده برخوردار بوده است. اثر حاضر تحت عنوان جغرافیای جامع ایران یکی از آثاری است که ویرایش نخست آن در دسترس جامعه علمی کشور و همه علاقمندان به این سرزمین قرار می گیرد. طراحی مطالب جغرافیای جامع ایران به نحوی به انجام رسیده است تا این اثر حتی المقدور جنبه های مختلف جغرافیای طبیعی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سرزمین را به درستی و به صورتی نظام مند دربر داشته باشد. دکتر عباس سعیدی عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش جغرافیای دانشنامه ایران و دانشنامه خلیج فارس که از 1365ش در تالیف و ویرایش مقالات همکاری علمی داشته است، مدیریت و ویرایش علمی این اثر را بر عهده دارد. ج 1 (ویژگیهای محیط طبیعی)، ج 2 (ویژگیهای تاریخی ـ سیاسی و جمعیت)، ج 3 (تقسیمات کشوری) استانها، ج 4 (شیوه‎های زیستی و سکونتگاههای انسانی)، ج 5 (شهرنشینی و اقتصاد).

آشکار است که تدوین شایستۀ جغرافیای جامع ایران مستلزم کار جمعی بود. به سخن دیگر از الزامات اوليۀ تدوین چنین اثری جامع دربارۀ جغرافيای سرزمين پهناور ايران که حاوی مباحثی همچون زمين‌شناسی تا اقليم، منابع طبیعی، جمعيت‌شناسی، شیوه‌های متنوع زندگی اجتماعی تا فعاليتها و روابط اقتصادی و سياسی باشد، همیاری نیروهای دانا و نخبه در زمینه‌های مطالعاتی مختلف بود.

 

 محققانی که در تدوین این اثر مشارکت داشته‌اند؛ از جمله: دکتر منیژه احمدی، دکتر محمدحسین آدابی، مهندس احمد آرین‌نیا، دکتر عیسی ابراهیم‌زاده، دکتر مصطفی ازکیا، دکتر جواد اطاعت، دکتر بهرام امیراحمدیان، پروفسور اکارت اهلرس، مهندس کامبیز بهرام سلطانی، دکتر کمال پولادی، دکتر پرویز پیران، دکتر حسین تقدیسی، دکتر جمیله توکلی‌نیا، شیوا جعفری، دکتر محمدحسین جزیره‌ای، دکتر صدیقه حسینی حاصل، دکتر سعید حکیمی، دکتر فضیله خانی، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر بیژن رحمانی، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی، دکتر محمدتقی رضویان، دکتر عباس سعیدی، مهندس مانی سعیدی، دکتر رضا شعبانی، دکتر ناصر شفیعی ثابت، دکتر اسماعیل شهبازی، مهندس گودرز شیدائی،دکتر اسماعیل شیعه، دکتر جواد صفی‌نژاد، دکتر گیتی صلاحی اصفهانی، دکتر مهدی طالب، دکتر مصطفی طالشی، دکتر فرهاد عزیزپور، دکتر اسماعیل علی‌اکبری، دکتر بهلول علیجانی، مهندس اسکندر فیروز، دکتر منصور قربانی، دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ، دکتر محمدحسن گنجی، مهندس کاوه معصومی، دکتر مصطفی مؤمنی، دکتر داریوش مهرشاهی، دکتر عبدالحمید نظری، دکتر علی‌اصغر نظری، دکتر اصغر نظریان، دکتر محمد نمکی

 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/222272/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86