خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32082   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مشارکت در تدوین مجموعه 5 جلدی جغرافیای جامع ایران 
[  خلاصه کتاب] 
گردآوری و تألیف مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی زیر نظر سید کاظم موسوی بجنوردی؛ سرویراستار: دکتر عباس سعیدی شهريور 1399