خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32970   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

شرکت در کارگاههای آموزشی

کارگاه آموزشی فرايند و نحوه تهيه نقشه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(1385)

گواهینامه روش تحقیق توسعه ای (1385)

گواهینامه امنیت اطلاعات وشبکه (1385)

گواهینامه مهارت های کسب و کار(کارآفرینی) (1385)

كارگاه تخصصي تحول مديريت كشور در افق چشم­ انداز 1404 ، (1387)

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل و سازه های پایدار (1389)

دوره آموزشی جنگ نرم (1391)

دوره آموزشی مهندسی ارزش و نقش آن در اقتصاد مقاومتی (1391)

کارگاه آشنایی با اتوماسیون اداری و سامانه گلستان (1392)