خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32985   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi
منیژه احمدی
استادیار

پست الکترونيکی
ahmadi.manijeh[at]znu.ac.ir      ahmadi.manijeh[at]znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi-manijeh

تلفن
   0000   +98 (0) 24 3305 4821

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی ، گروه جغرافیا، کدپستی 38791-45371