خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32624   بروزرسانی: 25-11-1401

Manijeh Ahmadi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

رتبه اول مقطع کارشناسی،1382

رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد (روزانه) 1385

رتبه اول آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، 1386

 

-دريافت لوح از رییس جمهور اسلامی ایران، 1388

 

-دريافت لوح از معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان، 1387

  -دريافت لوح از معاون رییس جمهور و  رییس سازمان ملی جوانان، 1386