خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35996   بروزرسانی: 19-12-1401

Mohammad Sadegh Falahat

Publications in Journals

داخلي-غير ISC23.  مریم کلامی، محمدصادق فلاحت
راهکارهایی برای تربیت‌مندسازی نظام آموزش معماری در ایران
پژوهش های معماری و محیط دوره 1 شماره 1 (1397صفحات 41-54. 
National-ISC22.  نورالدین پیرخضری، محمدصادق فلاحت
نقش دلالت‌های فرهنگی اجتماعی بر شکل خیمه
هویت شهر دوره 11 شماره 1 (1396صفحات 43-52.  [Abstract ]
International ISI & ISC21.  محمدصادق فلاحت، لیلا کمالی، صمد شهیدی
نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری  
فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر دوره 15 شماره 47 (1396صفحات 24-15. 
International20.  Fatemeh Naghiloo , Mohammad Sadegh Falahat
The Effect of Environmental Factors on Sociopetality of Urban Spaces
European Online Journal of Natural and Social Sciences Vol. 5 Issue 4 (2016PP. 1111-1129.  [Abstract ]
International19.  Saeid Rezaei, Mohamad Sadegh Falahat, Maryam Kalami
The Role of Information Technology in Creating the Sense of Place
Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 11 Issue 5 (2016PP. 963-958. 
International18.  Neda Masrori Janat, Mohamad Sadegh Falahat
The Role of Unity and Consistency in Ecology and city in Ecological Sustainability
Cumhuriyet Science Journal Vol. 36 Issue 3 (2015PP. 4160-4170. 
National-ISC17.  محمدصادق فلاحت، صمد شهیدی
نقش مفهوم توده_ فضا در تبیین مکان معماری
فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر دوره 12 شماره 35 (1394صفحات 38-27. 
National16.  محمدصادق فلاحت ,الهام رضایی
مشکلات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در ایران و مقایسه ی آن با تجربیات جهان
فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی زنجان دوره 3 شماره 8 (1393صفحات 97-73.  [Abstract ]
International15.  Mohamad Zare, Mohamad Sadegh Falahat
Characteristics of Reptiles as a Model for Bionic Architecture
Advances in Civil and Environmental Engineering Vol. 1 Issue 3 (2013PP. 124-135.  [Abstract ]
National14.  محمدصادق فلاحت، سارا برهمن
خلوت در خانه ایرانی از گذشته تا امروز
فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس دوره 20 شماره 74-75 (1391صفحات 18-30. 
International13.   Mohammad Sadegh Falahat, Sargol Toufani, Ghazal Soltani  
Visual Thinking and its role on making Creativeness in the Architectural Design Process  
Canadian Journal on Environmental, Construction and Civil Engineering Vol. 3 Issue 4 (2012PP. 199-205.  [Abstract ]
International12.  Mohamad Sadegh Falahat, Mohamad Zare
 The Emergence of Eternal Truth by Light in Islamic Architecture  
Canadian Journal on Environmental, Construction and Civil Engineering Vol. 2 Issue 4 (2011PP. 37-42.  [Abstract ]
National11.  محمدصادق فلاحت
 طراحی ورودی شهر شیراز
مجله آبادی شماره 26 (1376صفحات 108-95. 
International10.  Mohammad Sadegh Falahat
Design Competition for Shams Tabrizi`s Mausoleum in Khoy
Architecture & Art Issue 21& 22 (2013P. 56. 
National-ISC9.  محمدصادق فلاحت
نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد
مجله هنرهای زیبا شماره 22 (1384صفحات 35-42.  [Abstract ]
National-ISC8.  محمدصادق فلاحت
مفهوم حس مکان وعوامل شکل دهنده آن
مجله هنرهای زیبا شماره 26 (1385صفحات 57-66.  [Abstract ]
National7.  محمدصادق فلاحت
طرح کالبدی مسجد و رضایتمندی نمازگزاران
مجله آبادی دوره 17 شماره 54 (1386صفحات 16-20. 
National6.  محمدصادق فلاحت، مینا اکبرزاده، شیما شهرآبادی
راهکارهایی در جهت ارتقاء کیفیت فضای معماری برای نابیننایان با تحلیل کیفیت ادراک معماری توسط نابینایان
ماهنامه طاق شماره 23 (1391صفحات 27-15. 
National-ISC5.  محمدصادق فلاحت، مریم کلامی
تأثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان
مدیریت شهری شماره 22 (1387صفحات 85-98.  [Abstract ]
National-ISC4.  محمدصادق فلاحت، صمد شهیدی
 تحولات مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری  
مجله هنرهای زیبا شماره 42 (1389صفحات 37-45.  [Abstract ]
National3.  محمدصادق فلاحت
عوامل استرس زای مسافرت های درون شهری
مجله بنا و نما دوره 3 شماره 6 (1390صفحات 78-80. 
National-ISC2.  محمدصادق فلاحت، داوود رضایی، محمد زارع
تحلیل کالبدی دانشگاه های ایران برای حل معضلات موجود در ساختار فیزیکی
مجله آبادی دوره 21 شماره 72-73 (1390صفحات 86-91. 
National-ISC1.  محمدصادق فلاحت و سمیرا نوحی
ماهیت نشانه ها و نقش آن در ارتقای حس مکان فضای معماری
مجله هنرهای زیبا معماری و شهرسازی شماره 17 (1391صفحات 22-15.  [Abstract  ]


Presentations in Seminars & Congress


International 66. محمدصادق فلاحت، کیوان ارزن زرین
نقش معماری هوشمند در ارتقاء کیفیت فضای محیطی

 اولین همایش محیط ساخته شده در عصر دیجیتال


دانشگاه علم و صنعت, تهران-ایران, 30 آذر 1401.    
International 65. مهدیس نجات، مریم کلامی، محمدصادق فلاحت
نقش مولفه های موثر بر تعامل انسان و محیط در آفرینش منظر فرهنگی

همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
 


دانشگاه بجنورد, بجنورد-ایران, 21 خرداد 1399.  
International 64. نیلوفر گرشاسبی، محمدصادق فلاحت
کیفیت محیطی موثر در خلاقیت کودکان در فضای بازی

نخستین همایش کیفیت در فضای معماری و شهری


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 11 ارديبهشت 1398.  
International 63. محمدصادق فلاحت، صونا تاجیل رو
تبیین رابطه تعاملات همسایگی وحس تعلق به فضاهای مابین در مجموعه های مسکونی

همایش عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 17 ارديبهشت 1397.  
National 62.  مریم کلامی، محمدصادق فلاحت
نکات قابل توجه در طراحی دانشگاه های خارج از  شهر
همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
دانشگاه یزد, یزد-ایران, 22 - 23 ارديبهشت 1395.  
International 61.  الهام محسن پور و محمدصادق فلاحت
تاثیر جداره ها در محورهای تاریخی بر ارتقاء هویت شهری
اولین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
دانشگاه تربیت مدرس, تهران-1st International Congress on New Horizons in Architecture and Urban Planning, 17 - 18 دي 1393.  
National 60.  محمدصادق فلاحت، حسین محمدی
بررسی زیبای شناسی معماری دست کند
اولین همایش معماری دست کند
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری, کرمان-ایران, 12 - 14 ارديبهشت 1391.  
National 59.  الهام محسن پور، محمدصادق فلاحت
نقش عوامل ایجاد کننده هویت شهری درحیات بخشی بافت های تاریخی        
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 58.  محمدصادق فلاحت، سيما آرامي
نقش توده و فضا در ايجاد هويت فضاهاي عمومي شهري پايدار
اولين همايش ملي فضاهاي عمومي شهري پايدار
شهرداری تهران, تهران-ایران, 1 - 2 خرداد 1392.  
National 57.  مریم زرگری، محمدصادق فلاحت
نقش سازه در بالا بردن کیفیت ارتباطی مخاطبین با فضای معماری
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 56.  میلاد رستمی، محمدصادق فلاحت
جایگاه بازار در شبکه فضاهای شهری و تاثیر آن در بازآفرینی یکپارچه بافت های تاریخی
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 55.  الهام میر علوی، محمدصادق فلاحت
بررسی تاثیر بازآفرینی معنایی در مرمت شهری بر خاطره انگیزی شهر
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 54.  محمدصادق فلاحت، جمال افشاری
بازیابی هویت بافتهای فرسوده از طریق بازنمایی خاطرات
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 53.  راضیه طغرایی، محمدصادق فلاحت
توسعه درون زا در بستر بافت های سنتی
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 52.  محمدصادق فلاحت، بهناز عونی
دلبستگی به مکان و نقش آن در هویت بخشی  بافت های تاریخی
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 51.  الهام رضایی، محمدصادق فلاحت
نقش نظارت شهروندان در حس امنیت محلات
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 50.  فرانک خان صنمی، محمدصادق فلاحت
نقش کیفیت جداره های شهری در آسایش  روانی شهروندان
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 49.  محمدصادق فلاحت، مینا صحرایی
تبیین مفهوم انسجام در احیاء محلات تاریخی
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 48.  مریم صلاحلی، محمدصادق فلاحت
عوامل پایداری اجتماعی ونقش آنها در باززنده سازی بافتهای با ارزش شهری
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري  
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج, کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 47.  محمدصادق فلاحت، انور رحیم زاده
باز زنده سازی بافت های فرسوده شهری و افزایش حس امنیت شهروندان
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري    
مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج , کرج-ایران, 22 اسفند 1392.  
National 46.  محمدصادق فلاحت، آنا اژدر
نقش نمادها و نشانه ها در ارتقاء تعاملات اجتماعي ميادين شهري
اولین همایش ملی شهرسازی ومعماری در گذر زمان
دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین-ایران, 30 ارديبهشت 1392.   [Abstract 
International 45.    Mohamad Sadegh Falahat, Leyla Kamali
Social Aspect of Clay Architecture in Desert Areas of Iran
XIth International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage, Terra 2012  
Pontifica Universidad Catolica Del Peru, Lima-Peru, 22 - 26 April 2012.  
National 44.  محمدصادق فلاحت، بابك خورشيدي
بررسي نقش انعطاف‌پذيري در ايجاد مسكن مطلوب
 اولين همايش ملي معماری، مرمت، شهرسازی و محيط زيست پايدار
دانشکده فنی شهید مفتح , همدان-ایران, 28 شهريور 1392.    
International 43.  Mohamad Sadegh Falahat, Samaneh Faraj Zadeh
Review of Design Process Models  
 First International Conference on Architecture and Urban Design
Epoka University, Tirana-Albania, 19 - 21 April 2012.    
National 42.  محمدصادق فلاحت، رسول کاویانی، فاطمه کشاورز
نقش بناهای تاریخی در پایداری فضاهای جدید شهری
همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار وشهر سازی (خشت اول)   
دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه, ایذه-ایران, 13 - 14 تير 1392.   [Abstract 
National 41.  محمدصادق فلاحت، سید فخراالدین حسینی
بایدها و نبایدهای طراحی غیر فعال جهت همسازی بنا با اقلیم گرم و خشک
همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار وشهر سازی (خشت اول)  
دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه, ایذه-ایران, 13 - 14 تير 1392.   [Abstract 
National 40.  محمدصادق فلاحت، حمید امین املشی
بررسی و شناخت معماری پایدار و نمود آن در الگوهای معماری کویری ایران
همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار وشهر سازی (خشت اول)  
دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه, ایذه-ایران, 13 - 14 تير 1392.   [Abstract 
National 39.  محمدصادق فلاحت، مریم زرگری
راهکارهای ارتقا پایداری اجتماعی درمحله های شهری
همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار وشهر سازی (خشت اول)
دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه, ایذه-ایران, 13 - 14 تير 1392.   [Abstract 
National 38.  محمدصادق فلاحت، علی اکبر نظری، سعید رحمانی
تجربه کارگاه طرح معماری مجموعه مسکونی
همایش ملی معماری و فرایند طراحی
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, زنجان-ایران, 28 ارديبهشت 1391.  
International 37.  محمدصادق فلاحت، مرضیه نهاوندی، بابک خورشیدی، مهسا مهاجری
بررسی تاثیرات استفاده از فناوری نانو در صنعت ساختمان
چهارمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو(ICNN2012)
دانشگاه کاشان, کاشان-ایران, 18 - 21 شهريور 1391.  
International 36.  Mohammad Sadegh Falahat, Seyed Ali Azimi Rashti, Pardis Zanjanchi
Tracing Behavior and Culture in the Design of the House Entrances
2nd World Congrrees on Design, Art and Education(DAE-2013)
University of Ion Mincu, Bucarest-Rommania, 9 - 11 May 2013.  
National 35.  محمدصادق فلاحت، علی اکبر نظري
بررسی تعاملات اجتماعی در میدان هاي شهري
اولین همایش ملی شهرسازی و  معماری در گذر زمان
دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین-ایران, 30 ارديبهشت 1392.  
National 34.  فرزانه بی مکر، محمدصادق فلاحت
نقش سیستم هاي سازه اي در تفاوت هاي الگوي رفتاري
اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین-ایران, 30 ارديبهشت 1392.  
National 33.  محمدصادق فلاحت، سیامند رستم زاده
تداوم سنت و معماري بومی در هویت دهی به معماري و شهرسازي معاصر
اولین همایش ملی شهرسازی ومعماری در گذر زمان
دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین-ایران, 30 ارديبهشت 1392.  
National 32.  محمدصادق فلاحت، فاطمه کشاورز
تاثیر پارک های شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ونقش آن در پایداری شهری
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
سازه کویر, بوکان-ایران, 26 ارديبهشت 1392.  [Abstract ]
National 31.  محمدصادق فلاحت، نجمه ملک پور
مشارکت مردمی در فضاهای باز شهرهای سنتی ونقش آن در پایداری اجتماعی
اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین-ایران, 30 ارديبهشت 1392.  
National 30.  محمدصادق فلاحت، فاطمه نقی لو
نقش مشارکت خانواده ها در توسعه پایدار شهری
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
سازه کویر, بوکان-ایران, 26 ارديبهشت 1392.   [Abstract 
National 29.  محمدصادق فلاحت،حسن محمدجعفری
بررسی نحوه تاثیر گذاری تکنولوزی در معماری بناهای نو برای دست یابی به معماری پایدار
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
سازه کویر, بوکان-ایران, 26 ارديبهشت 1392.   [Abstract 
National 28.  محمدصادق فلاحت، الهام رضایی
تاثیر فضای نیمه عمومی _نیمه خصوصی فضاهای مسکونی در ایجاد امنیت و پایداری اجتماعی
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
سازه کویر, بوکان-ایران, 26 ارديبهشت 1392.   [Abstract 
National 27.  محمدصادق فلاحت، سیما حیدرزاده
تاثیر خوانایی برسرزندگی فضای باز شهری
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری  
سازه کویر, بوکان-ایران, 26 ارديبهشت 1392.   [Abstract 
National 26.  محمدصادق فلاحت، محسن کریمی
نگاهی پدیدارشناسانه به خانه ایرانی
اولین همایش ملی مسکن ایرانی
دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز, شیراز-ایران, 27 - 28 مهر 1390.    
National 25.  محمدصادق فلاحت، شادی میرکریمی
بررسي تأثير لبه ها بر تعاملات اجتماعي شكل گرفته درشهرك هاي مسكوني
نخستين همايش ملي مسكن ايراني
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, شیراز-ایران, 27 - 28 مهر 1390.    
International 24.  محمدصادق فلاحت، بابک خورشیدی
بررسی عوامل بنیادین میدان های موفق شهری
همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل در ایران
دانشگاه کردستان, سنندج-ایران, 27 - 28 ارديبهشت 1391.  
National 23.  محمدصادق فلاحت
لزوم برنامه ریزی در امر مربوط به مراقبت و حفاظت از محیط زیست در توسعه صنعت اکوتوریسم
همایش ملی اکوتوریسم
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, زنجان-ایران, 17 - 19 مهر 1387.  
International 22.  Davood Rezaei, Samaneh Farajzadeh, Mohammad Sadegh Falahat
The Impact of Optimize Solar Radiation Received on The Levels and Energy Disposal of Levels on Architectureal Design Result by Using Computer Simulation
The 6th International Green Energy Conferance(IGEC-6)
Anadolu University, Eskisehir-Turkey, 5 - 9 June 2011.    
International 21.  Davood Rezaei, Morteza Nilofari, Mohammad Sadegh Falahat
Sustainable Architecture in Traditional Iranian Home
The 6th International Green Energy Conferance(IGEC-6)
Anadolu University, Eskisehir-Turkey, 5 - 6 June 2011.    
International 20.  Davood Rezaei, Sargol Toufani, Mohamad Sadegh Falahat
Sunken Garden: Remarkable Example of  Iranian Sustinable Architecture
The 6th international Grieen Energy Conference(IGEC-6)
Anadolu University, Eskisehir-Turkey, 5 - 6 June 2011.    
International 19.  Mohamad Sadegh Falahat, Samad Shahidi
A Systematic Eco_cultural Approach to Environment
The 24th World Congress of  Architecture
(UIA 2011 TOKYO), Tokyo-Japan, 25 September - 1 October 2011.    
National 18.  محمدصادق فلاحت، نیلوفر قنواتی
بررسي نحوه آموزش معماري پايدار به دانشجويان با رويكرد پژوهش محوري  
اولين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه ,  ابركوه -ایران, 27 - 28 ارديبهشت 1391.   [Abstract 
International 17.  محمدصادق فلاحت، نیلوفر قنواتی، سهیل قادری
بهره برداري مجدد از شوادان ها با استفاده از انرژي زمين گرمايي نمونه موردي شهر همدان  
دومين كنفرانس بين المللي سالانه انرژي پاك
مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي , کرمان-ایران, 21 - 22 تير 1391.   [Abstract 
National 16.  محمدصادق فلاحت، سمانه فرج زاده
تباين فرهنگي مساجد فاخر و مردم گرا
اولين همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي
دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز-ایران, 21 - 22 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
National 15.  محمدصادق فلاحت،علی اکبر نظری، میراحسان حسینی جوادی، عاطفه محمدی  
نقش فضاهای باز شهری درکیفیت تعاملات اجتماعی با هدف ارتقاء هویت
همایش منطقه ای معماری وشهرسازی معاصر ایران(آسیب شناسی و راه کارها)
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 7 - 8 دي 1391.  
National 14.  نیلوفر قنواتی ،محمدصادق فلاحت ، نوشین سرکوبی  
هویت در معماری اسلامی
همایش منطقه ای معماری وشهرسازی معاصر ایران (آسیب شناسی و راهکارها)
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 7 - 8 دي 1391.  
International 13.  ،محمدصادق فلاحت، سیامند رستم زاده  
بحران هویت در معماری وشهرسازی عصر حاضر و تبیین راهکارهای آن
اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, شیراز-ایران, 15 - 16 شهريور 1391.  
International 12.   محمدصادق فلاحت، بابک خورشیدی، مرضیه نهاوندی
نقش معماری در شکل گیری هویت ملی و بومی انسانی
اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, شیراز-ایران, 15 - 16 شهريور 1391.  
National 11.  غزل سلطانی، محمدصادق فلاحت، نیلوفر قنواتی  
فرایند تعامل میان پزوهش و طراحی
چهارمین همایش ملی آموزش 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران-ایران, 27 - 28 ارديبهشت 1391.  
National 10.  محمدصادق فلاحت و سعید رحمانی 
تربیت معمار، نگاهی دیگر به فرایند آموزش معماری
چهارمین همایش ملی آموزش 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران-ایران, 27 - 28 ارديبهشت 1391.  
National 9.  محمدصادق فلاحت، لیلا کمالی
انسجام در شهرهای کهن ایران ـ اسلامی
 اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز-ایران, 21 - 22 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
International 8.  محمدصادق فلاحت، سعید رحمانی
مفهوم سازه معماری از هنر تا تکنولوژی
دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران, تهران-ایران, 25 - 26 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
International 7.  محمدصادق فلاحت، سمیرا نوحی
زیبایی گرایی در سازه معماری
 دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران, تهران-ایران, 25 - 26 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
International 6.  محمدصادق فلاحت،  ثریا نوری
ویژگی های معنایی سازه معماری
دومین کنفرانس بین المللی معماری وسازه  
دانشگاه تهران, تهران-ایران, 25 - 26 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
National 5.  محمدصادق فلاحت، حسین محمدی
از پیمون در معماری سنتی تا مدولارسازی در سازه های فضاکار
سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران, تهران-ایران, 27 - 28 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
International 4.  محمدصادق فلاحت، محمد زارع
بهره گیری از هوش هیجانی به منظور ارتقاء درک دانشجویان در فرایند طراحی
 چهارمین همایش آموزش معماری، بررسی چالش ها، جستجوی راه کارها
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران, تهران-ایران, 18 - 19 دي 1390.  [Abstract ]
National 3.  محمدصادق فلاحت
آموزش مفهومی ـ تعاملی برای تربیت معماران
اولین همایش منطقه ای معماری و فرایند طراحی
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, زنجان-ایران آذر 1389.  
National 2.  محمدصادق فلاحت و حسین محمدی
از آرایه های سنتی تا مبلمان مدرن
دومین کنفرانس معماری داخلی
تبریز, تبریز-ایران ارديبهشت 1388.  
International 1.  محمدصادق فلاحت، مریم کلامی
سازه و شکل گیری فضای معماری
 اولین کنفرانس بین المللی سازه و معماری
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران, تهران-ایران ارديبهشت 1386.   [Abstract