خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35995   بروزرسانی: 19-12-1401

Mohammad Sadegh Falahat

خلاصه کتاب منظرهای فرهنگی

         کتاب حاضر به بررسی مفهومی و کاربردی منظر فرهنگی که از جدیدترین رویکردها به میراث فرهنگی است از دیدگاه کارشناسان سراسر جهان پرداخته است. این کتاب برای نخستین بار مفهوم کالچرال لندسکیپ را به زبان فارسی مورد بررسی قرار داده و امکانات آن را برای رویکردهای نوین عرصه میراث جهانی مورد کنکاش قرار می دهد. اصطلاح کالچرال لندسکیپ که در زبان فارسی به منظر فرهنگی برگردانده شده در سال 1994 میلادی در کمیته میراث جهانی به معنای دست ساختهای منحصر به قرد بشری که بر اساس یک زمیننه فرهنگی و در تعامل با طبیعت به وجود آمده باشد، مطرح شد. آفرینش این رویکرد حاصل سالها تجربه جهانی در امر حفاظت های گوناگون  موضوعات فرهنگی و طبیعی است. برای دست یابی به چارچوبی جامع، عملی و فراگیر، متناسب با فرهنگ های گوناگون، نیاز به توسعه دانش و تجربه های عملی میراث جهانی در تعامل با کشورهای مختلف در این زمینه است. در این راستا، مجموعه حاضر برای نخستین بار نظرات، ایده ها و تجربه های متفاوتی را به ویژه در محدوده مرزهای کنونی ایران و نیز در شماری از کشورهای همجوار، از جنبه های گوناگون مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده است. با توجه به اهمیت مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، خواندن آن به استادان، کارشناسان، دانشجویان و دست اندرکاران حفاظت و مرمت باستان شناسی، مطالعات شهری و نیز همه فعالان میراث فرهنگی، طبیعی و گردشگری توصیه می گردد

 

مشخصات کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nosabooks.com/WebUI/book.aspx?Simorgh=1&marckey=1584583&marckind=3&idx=0&hk=2&adv=0&qk=creator&q=
 گردآوری و تالیف محمدحسن طالبیان و محمدصادق فلاحت&qts=3&rp=1&qnk=1070739