خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35995   بروزرسانی: 19-12-1401

Mohammad Sadegh Falahat

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا , ايران, معماري , 1383-1375
عنوان رساله : نقش طرح كالبدي در حس مكان
استاد راهنما : دكتر عليرضا عيني فر

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا, ایران, معماری , 1375-1367