خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38441   بروزرسانی: 23-09-1402

Mohammad Sadegh Falahat

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

  • استاد نمونه دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان  در سال 1388

http://www.zanjannews.com/index.php?id=10419

 

  • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سال1388